• tanácsadás és konzultáció
• szűrés és vizsgálat
• terápia

Mikor javasolt logopédushoz fordulni?

Ha gyermekének
• gagyogása színtelen, rekedtes, monoton
• 2 éves korában szókincse még nem éri el az 50 szót, vagy nem használ 2 szavas mondatokat
• beszédfejlődése megakadt, szókincse lassan bővül
• beszédében szótöredékek, halandzsa szavak fordulnak elő
• beszéde nyelvtanilag helytelen
• beszéde nehezen érthető, sok hangot helytelenül ejt
• beszédértése bizonytalan, nem érti a meséket, nem szívesen hallgat mesét
• hangszíne rekedt, fátyolos
• beszédével már kezdetektől fogva problémák vannak, iskolás korában olvasás, írás, helyesírási vagy számolási problémákkal küzd
• beszéde akadozó, teste görcsösen mozog közben (úgynevezett beszéd félelme van)
• levegővétele beszéd közben érezhetően helytelen, gyorsan beszél
• lélegzése szájon át történik, nyeléskor nyelvét a fogsorához nyomja

A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.
Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei alapján ez szükséges.
A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg.
*kérjük írja be az alábbi kódot az üres mezőbe
captcha