Asociația s-a constituit în vederea promovării dimensiunii europene în procesul instructiv- educativ, prin creșterea gradului de profesionalism în educație, în general și implicarea în recuperarea și integrarea copiilor, tinerilor, adulților cu cerințe educative speciale, datorate unor dizabilități, boli cronice, carențe socio-afective sau care provin din medii sociale defavorizate, in special.

Profesioniștii noștri se instruiesc continuu pentru a oferi terapii de cea mai bună calitate. Printre membrii asociației se numără psihopedagogi, psihologi, educatori și kinetoterapeuți.
Aceste instruiri vizează următoarele domenii: dezvoltarea inteligenței emoționale, managementul educației, achiziția metodei PECS, diploma de doctorat în terapia muzicală, metoda filmului, formarea pentru dezvoltarea autistă, instruirea mentorilor etc.

Asociația organizează ateliere de lucru, activități educaționale individuale și de grup pentru copii cu cerințe educative speciale. În cadrul atelierelor se desfășoară activități de artterapie, ca terapie complementară în cadrul terapiei cu copii cu dizabilități.

Asociația este implicată în diverse tipuri de activități de voluntariat cu persoane fizice, asociații non-profit și organizații din străinătate. Avem un parteneriat internațional cu o organizație din Olanda, pe nume „ Peter van Geel”.

Scopul nostru este de a organiza activități terapeutice și terapie artistică care să promoveze acceptarea socială a persoanelor cu dizabilități în regiunea noastră, creșterea autonomiei și a formei de auto-exprimare.

Asociația noastră, de la înființarea sa (2016), a reușit să ajute copii și tineri cu dizabilități să se integreze și prin câteva proiecte europene. Efectul comunitar al evenimentelor noastre culturale și caritabile se poate observa constant.