În cadrul proiectului „Șansă pentru copiii cu autism” finanțat prin Programul Start ONG, lansat de Kaufland Romania și implementat de Asociația Act for Tomorrow dorim integrarea, recuperarea și valorificarea la maxim a potențialului copiilor cu autism. Eficientizarea procesului de predare-învățare interactivă și sprijinirea terapiilor de recuperare și a activităților de socializare. Organizarea unui curs pentru specialiști și un curs pentru părinții copiilor cu autism. Promovarea colaborării specialiștilor care lucrează cu copii integrați în școala de masă și a celor din instituții incluzive speciale.
Integrarea copiilor cu autism presupune informarea cât mai bună a cadrelor didactice, a părinților în legătura cu nevoile și particularităților copiilor cu autism.

Obiectivele proiectului:
 • Furnizarea de servicii de terapie care să răspundă în mod real nevoilor de reabilitare ale copiilor cu autism în scopul includerii sociale și diminuării marginalizării sociale
 • Cursuri privind metodele moderne și abordare a acestor copii – pentru specialiști și părinți
 • Realizarea unor evenimente publice pentru copii sănătoși și copii cu CES pentru a crește încrederea și inițiativa de a ajuta, toleranța și sensibilitatea socială
 • Parteneriat între membrii echipei -cadrele didactice integratoare și itinerante/de sprijin implicate în procesul de recuperare a copiilor cu CES
 • Pregătirea părinților copiilor cu autism pentru a putea fi coterapeuti în procesul de recuperare și includere în învățământ.

Start ONG este un program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educație, sănătate, mediu, social și cultură. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare comunitară destinat ONG-urilor tinere, instituțiilor non-administrative și grupurilor informale/ de inițiativă.